Organisasjon

 

Styreleder og rådsmedlem Synnøve Gudmundsen

Styreleder og rådsmedlem Synnøve Gudmundsen

 

 

Styret i Stiftelsen Folkets Gave har i 2016 følgende medlemmer:
Synnøve Gudmundsen (leder)
Knut Magne Ellingsen
Ragnhild Randal
Inge Johannes Reigstad
Claire Berg
Knut Magne Ellingsen
Øyvind Bårdsen

Øystein Østensjø

Anny Clausen, varamedlem

Roald Tellnes, varamedlem

 Rådet
Claus Ingebrigtsen
Jostein Havnerås
Per A. Enge
Harald Lothe
Anne Grethe Miljeteig
Synnøve Gudmundsen, Styreleder SFG
 Arbeidsgrupper
Kommuner: Ragnhild Randal/Synnøve Gudmundsen
Info/media/profil: Reidar Inge Blom, Per A. Enge (redaktør), Kjell Bjelland
Arrangement: Leidulf Stålesen, Johannes Hjelmtveit, Henry Thorsen, Anny Clausen
Daglig leder: Alf Edvin Hovda
Økonomiansvarlig: Revisor Jostein Kallevik