Rehabliteringskonferansen 2017

Sett av to dager til faglig påfyll og gode diskusjoner rundt temaene

Temaer onsdag 30. august:
«Hva er pasientens helsetjenester?»
Samhandling og øke pasientens og brukernes innflytelse.Pasientforløpet…koordinering…m.m.m
Hvordan blir fagrollen.

Temaer torsdag 31. august:
«Og hva innebærer fritt rehabiliteringsvalg?»
Har vi nøkkelen til at mennesker kan reise seg med sykdom?
Du er velkommen å høre hva Heidi Zangi, PhD/sykepleier/forsker, forteller om denne spesielle
metoden. Blant mange andre topp foredragsholdere, innenfor interessante aktuelle temaer, til det
beste for pasienten.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har bekreftet at han kommer på konferansen,
opposisjonen er invitert og Helse Vest er godt representert. Her treffer du myndighetspersonene for både Helse Norge og Helse Vest, i tillegg til mange gode foredragsholdere som har meldt sin ankomst..