Folkets Gave

Onsdag 6 april, fikk overlege Hilde Stray på vegne av revmatologisk avdeling overrakt fire nye ultralydapparater av Folkets Gave. Overrekkelsen fant sted i HSRs nye foaje, med underholdning og taler fra blant annet styreleder i Folkets Gave, Synnøve Gudmundsen, Gunnar Andersen og Bytunet Antikvariske Jazzensemble.

Med denne gaven nesten dobles antall apparater, noe som vil føre til at det kommer flere pasienter til gode. Ultralyd er et krav i moderne revmatologi, men et knapphetsgode på flere sykehus.